Olimpiada Ubezpieczeniowa

Celem olimpiady jest podnoszenie świadomości oraz poziomu wiedzy dotyczącej ubezpieczeń gospodarczych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

Planowane do osiągnięcia rezultaty

Zwiększenie wiedzy, świadomości i umiejętności młodzieży i nauczycieli w obszarze ubezpieczeń i finansów, w tym:

  • podnoszenie poziomu kompetencji finansowych poprzez kształtowanie świadomych postaw wobec ubezpieczeń gospodarczych,
  • poznanie oferty i zasad funkcjonowania podstawowych produktów ubezpieczeniowych,
  • nabycie umiejętności oceny oferty ubezpieczeniowej i warunków ubezpieczenia pozwalającej na podejmowanie świadomych decyzji zakupowych,
  • uzyskanie kompetencji umożliwiających samodzielne rozszerzanie wiedzy z zakresu ubezpieczeń i finansów.

Wiedza i umiejętności nabyte przez uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych podniosą ich kompetencje finansowe i pozwolą na efektywniejsze zarządzanie budżetem osobistym oraz przedsiębiorstwem.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia Olimpiady Ubezpieczeniowej znaleźć można w regulaminie.

Wszelkie informacje organizacyjne będą udostępniane na bieżąco w aktualnościach.