O Instytucie

Nasze cele:

  1. Popularyzacja wiedzy: Naszym priorytetem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu finansów, ekonomii i prawa. Działamy na rzecz edukacji finansowej, aby wspierać społeczeństwo w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych.
  2. Rozwój naukowy: Jesteśmy zaangażowani w prowadzenie działalności naukowej i badawczej. Nasze projekty badawcze koncentrują się na analizie rynków finansowych, instrumentów inwestycyjnych oraz zagadnień związanych z finansami przedsiębiorstw.
  3. Edukacja i kultura: Wspieramy rozwój edukacji w dziedzinie finansów poprzez tworzenie materiałów edukacyjnych, organizację szkoleń, kursów i konferencji naukowych. Ponadto, angażujemy się w działalność kulturalną, promując aktywność artystyczną i kulturalną.

Nasza działalność:

Działamy na wielu polach, aby osiągnąć nasze cele statutowe. Nasza działalność obejmuje:

  • Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym publikację materiałów naukowych i edukacyjnych związanych z finansami, ekonomią i prawem.
  • Organizację konferencji naukowych, debat, wykładów i szkoleń, które są otwarte dla szerokiego grona odbiorców.
  • Tworzenie i inicjowanie programów i kampanii społecznych oraz edukacyjnych, które wspierają świadomość finansową i kształtują umiejętności zarządzania finansami.
  • Finansowanie publikacji naukowych i szkoleniowych, aby promować wiedzę na temat finansów i ekonomii.
  • Współpracę z ekspertami, instytucjami publicznymi i innymi organizacjami pozarządowymi, aby rozwijać projekty badawcze i edukacyjne.
  • Prowadzenie lub wspieranie programów stypendialnych, które wspierają utalentowanych studentów i badaczy.

Współpraca i finansowanie:

W celu osiągnięcia naszych celów, współdziałamy z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Nasza współpraca ma charakter wsparcia organizacyjnego oraz częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięć. Szukamy partnerów, którzy podzielają nasze wartości i misję.

Jak możesz nas wesprzeć?

Jesteśmy otwarci na wsparcie od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych. Możesz dołączyć do naszego zespołu, zostać partnerem lub sponsorować nasze projekty. Wspólnie możemy wpłynąć na rozwój edukacji finansowej i wspierać rozwój gospodarczy w Polsce.

Kontakt:

kontakt@igif.pl

© Institute of Economy and Finance. All rights reserved.